Powstanie GLZS Korona-Pogoń

Zgodnie z zawartą umową między Zarządami w dniach 1 i 5 lipca 1996 roku, w sali ratuszowej przy Pl. Wolności 1 w Stawiszynie odbyło się zebranie założycielskie, na którym zostały wybrane władze GLZS „Korona-Pogoń”, Zarząd i Komisję Rewizyjną. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd i Komisja Rewizyjna zostają wybrane na okres jednego roku. W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd w składzie:

1. Zbigniew Barwiński- Przewodniczący

2. Tadeusz Paluszczak- Wiceprzewodniczący

3. Jan Marek Sztark- Sekretarz

4. Stanisław Posiłek- Skarbnik

5. Piotr Kubiak- Członek

6. Krzysztof Gozdalik- Członek

W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1.Jerzy Szkudlarek- Przewodniczący

2.Zbigniew Przybylski- Członek

3.Remigiusz Wojtkowiak- Członek

Głównym celem połączenia się klubów i powołania do życia jednego GLZS „Korona-Pogoń” było podniesienie poziomu sportowego a przynajmniej utrzymania go na dotychczasowym poziomie. Drugim ważnym a może i najważniejszym celem jest jak najracjonalniejsze gospodarowanie coraz to szczuplejszymi środkami finansowymi przeznaczanymi na działalność sportową. Trzecim to integracja środowiska naszej gminy i miasta Stawiszyna. W przedstawionym przez prezesa Zbigniewa Barwińskiego planu działania na okres jednego roku, który to został jednogłośnie zaakceptowany przez uczestników zebrania do najważniejszych spraw należało:

Utrzymanie drużyn seniorów w rozgrywkach Klasy Okręgowej, Kl. „B” i drużyny trampkarzy. Przygotowanie dokumentacji i zabezpieczenie środków w celu dokonania modernizacji obiektu sportowego. Gminny Ludowy Zespół Sportowy „Korona-Pogoń” Stawiszyn jest spadkobiercą 75-letniej historii „Pogoni”, 20-letniej „Korony” których działalność jest wspólna drogą o przyszłość sportu w naszej gminie i mieście Stawiszynie. Powstanie Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego jest odzwierciedleniem przemiany ustrojowej naszego państwa i trwającej transplantacji w każdej dziedzinie życia, również i sportu. Jedno jest pewne, to historia określi wartość włożonej pracy i celowość powołania do życia Gminnego Ludowego zespołu Sportowego „Korona-Pogoń” Stawiszyn.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości