Działalność w okresie 1997-2004

Po rocznej działalności GLZS „Korona-Pogoń” Stawiszyn w dniu 12 lipca 1997 roku w sali konferencyjnej ratusza w Stawiszynie odbyło się zgodnie z podjętą uchwałą z poprzedniego zebrania, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybiórcze, które dokonało podsumowania z rocznej działalności Zarządu przez jego Przewodniczącego Zbigniewa Barwińskiego. Po wnikliwej analizie i rzeczowej dyskusji oraz sprawozdaniu Komisji rewizyjnej, która oceniła pozytywnie merytoryczno finansową działalność, zebrani członkowie udzielili Zarządowi absolutorium. Został wybrany na okres 3 lat nowy Zarząd GLZS „Korona Pogoń" w składzie:

1. Zbigniew Barwiński- Przewodniczący

2. Piotr Kubiak- Wiceprzewodniczący

3. Jan Marek Sztark- Sekretarz

4. Stanisław Posiłek- Skarbnik

5. Tomasz Posiłek I- Członek

6. Krzysztof Gozdalik- Członek

7. Remigiusz Wojtkowiak- Członek

8. Andrzej Górny- Członek

9. Grzegorz Antczak- Członek

Została wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jerzy Szkudlarek- przewodniczący

2. Piotr Olszanowski- członek

3. Maciej Posiłek- członek

Nowo wybrany Przewodniczący Zarządu kol. Zbigniew Barwiński w swoim ekspoze przedstawił kierunki, które Zarząd musiał podjąć w najbliższym czasie. Są to: Utrzymanie drużyny w Klasie Okręgowej, praca szkoleniowa z młodzieżą, rozpoczęcie modernizacji płyty boiska i obiektów socjalno-higienicznych.

Podjęto uchwałę, że w każdym roku działalności GLZS odbędą się zebrania sprawozdawcze z rocznej działalności, a co trzy lata zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 25 sierpnia 1998 roku w lokalu „Civitas Christiana” w Stawiszynie przy ul. Zamkowej członkowie GLZS „Korona-Pogoń” dokonali podsumowania rocznego okresu działalności klubu i prac Zarządu. Sprawozdanie z prac Zarządu złożyła Komisja Rewizyjna, która pozytywnie oceniła roczny okres działalności Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że zostały rozpoczęte prace modernizacyjne: obiektu sportowego, oraz płyty boiska. Zarząd podjął decyzję o rozgrywaniu meczy mistrzowskich na boisku w Petrykach, do chwili całkowitego zakończenia prac modernizacyjnych płyty w Stawiszynie.

W dniu 11 stycznia 1999 roku odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym została uchwalona decyzja o wspólnych uroczystościach jubileuszowych: 75-lecia „Pogoni” i 20-lecia „Korony”, którego Przewodniczącym został kol. Józef Galant a zastępca Stanisław Posiłek. Ponadto w jego skład weszli: Władysław Pilarski, Zenon Ulatowski, Andrzej Dolny, Czesław Matyjak, Zbigniew Barwiński, Tomasz Posiłek, Piotr Kubiak, Grzegorz Antczak, Remigiusz Wojtkowiak, Krzysztof Gozdalik, Jan Marek Sztark.

Pan Czesław Matyjak - prezes Towarzystwa Miłośników Stawiszyna zobowiązał się do opracowania pełnej dokumentacji jubileuszu tak 75-lecia jak i 20-lecia klubów.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości